İş Güvenliği

  • İş Güvenliği Mühendisliği

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri:
İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)
İşyeri Organik Buhar Ölçümü
İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

 

Kişisel Ölçümler:
Kişisel Gürültü Ölçümü
Kişisel Toz-Lift Ölçümü
Kişisel Titreşim (Vibrasyon) Ölçümü

 

Çevresel Ölçümler:
 Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
 Uçucu Organik Bileşenler (VOC)
Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

 

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri:
d İşyeri Risk Analiz Yapılması
ff İşyeri Acil Eylem Planı Hazırlanması
dfdf İş Güvenliği Eğitimi (Genel Eğitim,Branş Eğitimi)
gdd İş Güvenliği Uzmanı Temini (A,B,C Sınıfı)