Buhar Kazanı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 207,208,209,210

Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

*Buhar Kazanları
*Kızgın Yağ Kazanları
*Kızgın Su Kazanları
*Buhar Jeneratörleri