Kontrol Öncesi Yapılacaklar

AMAÇ:

İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği ana temasında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.

KAPSAM:

Periyodik kontrolü gerçekleştirilen buhar, kalorifer, kızgın yağ kazanı, kompresör, hava tankı, otoklav, hidrofor ve basınçlı kap kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA:
KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR

BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI İÇİN;
Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;
Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, presostatlar) kör flanşla körletilmelidir.
Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 50 derece arasında olmalıdır.
Kazana ½ inç’lik bir bağlantı ağzı bırakılmalı ve bu ağızdan test pompası bağlanmalıdır.
Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.

HAVA TANKI İÇİN;

Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
Hava tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülüp körlenmelidir.
Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir
Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası kapatılmalıdır.
Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

KALORİFER KAZANI İÇİN;

Öncelikle test’in sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;
Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.
Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

HİDROFORLAR İÇİN;
Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
Hidrofor Tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
Hidrofor Tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülmelidir, tankın tamamen dolumunu önleyici yerde ise körlenmelidir.
Hidrofor Tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır.
Hidrofor Tankı, içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.
Membranlı hidroforların ön hazırlıkları sırasında ise bizimle irtibata geçiniz.

GENEL;
Firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.