Vinç

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 373, 374, 376, 378?

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

  • Monoray Vinç
  • Köprülü Vinç
  • Kule Vinç
  • Portal Vinç
  • Pergel Vinç
  • Caraskal